Op 30 oktober 1944 bevrijdt het Amerikaanse 415th Infantry Regiment (104th Infantry Division) Oudenbosch en trekt verder richting Standaardbuiten. De Amerikanen komen aan de zuidkant van de Mark aan en ontdekken dat de brug nog intact is. De Duitsers blazen de brug op voordat de Amerikanen deze kunnen innemen. Op 2 november 1944 leidt het 2nd Battalion, 413th Infantry Regiment (US 104th Infantry Division) een aanval om een bruggenhoofd aan de noordkant van de Mark te veroveren.