Brabant: Brug naar Vrijheid

Op weg naar 80 jaar vrijheid in Brabant

We zoeken de verbinding ook waar deze niet meteen voorhanden is.

 

Waar bij het programma Brabant Remembers met 75 jaar vrijheid het verbeelden van de verhalen voorop stond, legt Brabant Herinnert nu in 2024-2025 met 80 jaar vrijheid meer nadruk op de verbinding. We zoeken de verbinding ook waar deze niet meteen voorhanden is. Daar proberen we bruggen te bouwen. En met dit project doen we dat letterlijk. We laten de bruggen in Brabant, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun verbindende kracht verloren doordat ze werden opgeblazen of anderszins ontoegankelijk waren, een podium zijn.

Aansluiten bij Brabant: Brug naar Vrijheid

Organiseer je eigen project!

Idealiter zetten we alle bruggen in het licht die tijdens de bevrijding van Noord-Brabant onderdeel zijn geweest van een militaire operatie, van Operatie Market Garden tot de Slag om de Schelde. We slaan bruggen tussen generaties, gebeurtenissen en tijd. We vinden de bruggenbouwers van de dorpen en de steden, we ondervragen de bouwmeester, we stellen een bruggenhoofd aan, we geven de brugwachter een podium. Zo krijgt elke brug een verhaal dat verbindt, zichtbaar maakt en tot de verbeelding spreekt. Over de Tweede Wereldoorlog of over een oorlog van vandaag. Heb jij een individueel project dat aansluit bij Brabant: Brug naar Vrijheid? Kijk dan voor meer informatie op deze pagina of neem contact op met ons via: info@brabantherinnert.nl. Dan kunnen we ook jou project opnemen in ons programma!

Ben je nieuwsgierig naar welke bruggen zich in jouw buurt bevinden en welke militair-historische achtergrond daaraan verbonden is? Bekijk en zoek dan via de kaart hieronder!

Brabant Herinnert heeft de programmalijn ‘Brabant: Brug naar Vrijheid’ o.a. opgezet om de bruggen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog te markeren. Op de kaart van Brabant Herinnert kun je alle bruggen in Brabant zien die deel uitmaakten van deze oorlog.

Met de kaart kun je op een unieke manier meer ontdekken en leren over de geschiedenis van deze bruggen in de Tweede Wereldoorlog. Het is een eerbetoon aan degenen die hebben gevochten voor onze vrijheid en een herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog.