Verhalen

Verhalen uit de Tweede Wereldoorlog

De verhalen uit de Tweede Wereldoorlog schetsen een indringend portret van de impact op de Brabantse samenleving. Deze verhalen, vol lessen en inzichten, vormen niet alleen een rijke historische bron, maar leggen ook de verbinding met hedendaagse uitdagingen. Met 75 jaar vrijheid brachten we persoonlijke, levensveranderende verhalen. Nu met 80 jaar vrijheid bieden we nog meer perspectieven en zijn we gestart met het project: Het Andere Verhaal.

Het Andere Verhaal

Onderzoek naar de onbekende verhalen van Brabant

80 jaar bevrijding in Brabant nodigt uit tot reflectie en kan ons inspireren tot het maken van belangrijke keuzes in het heden. Het project ‘Het Andere Verhaal’ is tot stand gekomen om een breder perspectief op de Tweede Wereldoorlog in Brabant te bieden. Vanaf 2022 schrijven zo’n 50 auteurs van verschillende generaties verhalen die vertrekken vanuit een persoon, een plek, een gebeurtenis, een bron, een foto of een object. Deze verhalen vertellen samen ‘Het andere verhaal van Noord-Brabant en de Noord-Brabanders in de Tweede Wereldoorlog’. 

Zo vertelt Lucie Versteijnen nu, 85 jaar later, het verhaal van haar vader Tinus, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd opgeroepen voor het Nederlandse leger. Hij werd krijgsgevangene, dook onder en leefde weer in vrijheid. Maar betekent leven in vrijheid ook dat je in vrede leeft? Wat betekent de vrijheid die haar vader verdedigde nu voor Lucie? Door deze verhalen te vertellen, krijgen we een compleet beeld over de impact van de Tweede Wereldoorlog in Brabant.

Thema’s
Belangrijke thema’s zoals de dagelijkse realiteit, Jodenvervolging, verzet en collaboratie in Noord-Brabant worden uitgelicht. Elk thema is zorgvuldig onderzocht, met een focus op diversiteit en meerdere perspectieven.

Betrokken Partijen

De realisatie van ‘Het Andere Verhaal’ is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Tilburg University en Erfgoed Brabant. Er schrijven zo’n 50 auteurs van verschillende generaties mee aan ‘Het Andere Verhaal’. Dit project biedt een diepgaande verkenning van Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog, met nieuwe perspectieven en prikkelende vragen. Dit project heeft geleid tot publicaties die bestaande en nieuwe inzichten over de oorlogservaringen in Noord-Brabant combineren.

Publicaties Het Andere Verhaal

Boerenzoon en militair in oorlogstijd: Tinus Muskens

Op 14 juni 1940 ging het praatje snel door het dorp: Tinus Muskens was teruggekeerd uit Duitse krijgsgevangenschap, heelhuids, maar sterk vermagerd. In vijf weken tijd had hij veel meegemaakt. Hij had angstige momenten beleefd. Er zouden er nog meer volgen. Lees het artikel en volg het verhaal van Tinus tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De langste bailey-pontonbrug uit de Tweede Wereldoorlog

Op 12 februari 1945 bevrijdden de Geallieerden het Noord-Limburgse stadje Gennep. De inname van Gennep was essentieel om via het Duitse Goch te kunnen doorstoten naar het hart van het Duitse Rijk.

Bertha en de achttien doden

Op 4 augustus 1944 verrichten de Duitsers in het Achterhuis een arrestatie die door de naoorlogse geschiedenis zal galmen. Veel minder bekend is het verhaal van de negentien mannen, vrouwen en kinderen die dezelfde vrijdag door Jodenjagers in de stad Oss worden opgepakt. Slechts één van hen keert terug.

Vluchten uit Roosendaal, mei 1940

Op 11 mei 1940 barstte het oorlogsgeweld los in Roosendaal en er vielen die dag al op verschillende plekken Duitse bommen. Met tientallen burgerdoden als gevolg. Kapelaan J. Siebelink beschreef het helse tafereel: “Als Bengaalsch vuurwerk tallooze brandende bommen op straat. (…) Hoog laaiden de vlammen in de duisternis op. Schreiend en jammerend verlieten vele mensen hun huizen. De grote uittocht was begonnen.”

De Noord-Brabantse wollenstoffenindustrie en het naziregime

Stel je bent eigenaar van een wollenstoffenfabriek in Noord-Brabant en plots breekt de Tweede Wereldoorlog uit. De Duitsers krijgen het voor het zeggen in ons land. Vaar je je eigen koers of ga je mee in de plannen van de bezetter?

Verhalen 75 jaar vrijheid

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gebeurtenissen het leven van velen ingrijpend veranderd. De oorlog kent een veelheid aan verhalen: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in 2019-2020, bracht Brabant Herinnert 75 persoonlijke oorlogsverhalen in kaart. Verhalen waarin een levensveranderende gebeurtenis, keerpunt of dilemma centraal staat. Samen geven ze een goed beeld van de impact van de Tweede Wereldoorlog op de samenleving.

Lees de 75 persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen

De persoonlijke verhalen, afkomstig uit elke Brabantse gemeente, schetsen een beeld dat verder gaat dan de bekende historische feiten. Ze bieden een inkijk in de moeilijke keuzes van die tijd, de willekeur van het lot en de complexiteit van menselijke besluitvorming. Deze verhalen benadrukken dat de Tweede Wereldoorlog niet enkel in zwart-wit te zien is, maar een spectrum van ervaringen en emoties omvat.

Boek: Brabant: Brug naar vrijheid

De 75 levensveranderende oorlogsverhalen zijn samengebracht in het boek: Brabant: Brug naar Vrijheid waar zij een blijvende herinnering vormen aan deze belangrijke periode in onze geschiedenis. De verhalen in het boek zijn aangevuld met historische kaders en verschillende essay’s die het tijdsframe en bijzondere gebeurtenissen duiden.

Minidocumentaires

Naast het samenbrengen van deze verhalen in een boek werd er in samenwerking met Omroep Brabant van ieder verhaal een minidocumentaire ontwikkelt die te bekijken zijn op ons YouTubekanaal.

Ontdek de mini documentaires: