Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45

Versie 0.1

Via de website van Brabant Herinnert, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45  is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2023.

Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.brabantherinnert.nl;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Stichting Crossroads Brabant ’40-‘45 zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven door uw e-mailadres op onze website in te vullen, u onze nieuwsbrief per e-mail toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres (uw unieke adres op het internet) automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.

Wanneer u zich registreert of voor het eerst inlogt via onze website, dan vragen wij u om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Door de checkbox aan te vinken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven. U kunt de cookie-instellingen altijd aanpassen in uw browser. Voor onze website maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics om algemene statistieken te genereren en om onze website op uw interesses af te stemmen. Door de analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, is het mogelijk onze diensten en website te optimaliseren en zo goed mogelijk op u af te stemmen. Wij hebben geen controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over hoe Google met uw gegevens omgaat, zie graag de privacy policy Google (let op; deze verklaring kan regelmatig wijzigen).

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derde partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u een account heeft voor onze website of een contactformulier heeft ingevuld, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons schriftelijk (en tevens per e-mail) verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AR-App Brabant Remembers Living History
De app van Brabant Herinnert vraagt om toegang tot uw locatie en camera. Ook wordt er bij het aanmaken van een paspoort om een e-mailadres gevraagd. Uw persoonsgegevens worden op de server van de app-ontwikkelaar opgeslagen en zullen niet verder verspreid worden. Zolang u een account heeft, blijven deze gegevens op de server staan. U kunt uw account verwijderen door een e-mail te sturen naar info@dutchrosemedia.com. Uw gegevens zullen dan binnen één week van de server worden verwijderd.

De app heeft om verschillende redenen toegang nodig tot uw camera, locatie en galerij. Omdat u met deze app de belevingen alleen op de desbetreffende locaties kunt bekijken, heeft de app toegang tot uw locatie nodig. Op deze manier weet de app of u bij een van de belevingspunten bent. U ziet ook een blauw bolletje op de kaart verschijnen die uw locatie aangeeft. Deze app bevat belevingen die gebruik maken van augmented reality. Dit zijn video’s die in uw camerabeeld verschijnen. Om gebruik te maken van de augmented reality heeft de app toegang tot de camera nodig. Bij de augmented reality belevingen heeft u de mogelijkheid op de foto te gaan met de personages. Om deze foto op te kunnen slaan, vraagt de app toegang tot uw galerij.

Als u een van de verhalen gaat bekijken dan verdient u punten in uw paspoort. Hiermee zorgen we ervoor dat u de score niet steeds opnieuw hoeft te downloaden. Wij linken uw paspoort aan het opgegeven mailadres zodat we de score kunnen bewaren. Vandaar dat we om een mailadres vragen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@brabantherinnert.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 013 303 03 93. Ook kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door een brief te sturen naar Almijstraat 14, 5061 PA te Oisterwijk.