Brabant Herinnert deelt 1ste publicatie van ‘Het Andere Verhaal’ in het kader van 80 jaar bevrijding van Brabant

3-05-2024Nieuws

Brabant Herinnert deelt 1ste publicatie van ‘Het Andere Verhaal’ in het kader van 80 jaar Bevrijding

Met het Bevrijdingsweekend voor de deur, deelt Brabant Herinnert vandaag de 1ste publicatie van het onderzoek ‘het Andere Verhaal’. In 2024-2025 gaat Brabant Herinnert, in samenwerking met Erfgoed Brabant en Tilburg University, ca. 80 nieuwe WOII-verhalen publiceren. Al deze verhalen vormen samen ‘Het Andere Verhaal’. Ze bieden een anadere kijk op heikele thema’s als collaboratie en verzet, Jodenvervolging en onderduik, maar laten ook zien hoe het dagelijks leven voortging. Deze verhalen zijn niet alleen van historisch belang, ze bieden ook inzichten die relevant zijn voor hedendaagse uitdagingen. Het eerste verhaal lees je nu op deze website. Tot 5 mei 2025 worden de verhalen geleidelijk gepubliceerd.

Het eerste verhaal

Vanaf 2022 schrijven zo’n 50 auteurs van verschillende generaties verhalen die vertrekken vanuit een persoon, een plek, een gebeurtenis, een bron, een foto of een object. Deze verhalen vertellen samen ‘Het andere verhaal van Noord-Brabant en de Noord-Brabanders in de Tweede Wereldoorlog’.

Het 1ste verhaal van de reeks wordt verteld door Lucie Verstijnen. Zij vertelt nu, 85 jaar later, het verhaal van haar vader Tinus, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd opgeroepen voor het Nederlandse leger. Hij werd krijgsgevangene, dook onder en leefde weer in vrijheid. Maar betekent leven in vrijheid ook dat je in vrede leeft? Wat betekent de vrijheid die haar vader verdedigde nu voor Lucie?

Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, hoofdredacteur van ‘Het Andere Verhaal’ ‘Het Andere Verhaal’: “We komen er steeds meer achter dat de verhalen en ervaringen van mensen in de oorlog de levens van hun kinderen en kleinkinderen tekenen.”

Vertaling naar het heden

Brabant Herinnert is het provinciale programma voor het herdenken en vieren van 80 jaar vrede en vrijheid in 2024-2025. Een rode draad in dit programma zijn persoonlijke levensveranderende oorlogsverhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Caroline Belt, programmadirecteur Brabant Herinnert: “80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog vraagt een nieuwe generatie enerzijds naar een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, anderzijds naar actuele duidingen en persoonlijke ervaringen. Een nieuwe tijd stelt nieuwe vragen en geeft een andere kijk. De tijd is daar om oude inzichten tegen het licht te houden en vragen te stellen die we lang uit de weg gingen”.

Brabant Herinnert vindt de verhalen, belicht deze opnieuw en verbindt aan actuele thema’s en vraagstukken die Brabant en Brabanders vandaag bezighouden. Zowel binnen ‘het Andere Verhaal’, als in de bezoekbare activiteiten die Brabant Herinnert i.s.m. vele partners ontwikkeld.

Brabant Herinnert geeft extra aandacht aan het vertellen van het WOII verhaal vanuit verschillende perspectieven en aan de rol die jongeren in deze nieuwe storytelling kunnen spelen. De persoonlijke WOII-verhalen helpen huidige en toekomstige generaties meer begrip voor elkaar op te brengen en veerkrachtig om te gaan met de maatschappelijke uitdagingen van nu.

Share This