Geen eenduidige gegevens bekend. Wel de indicatie dat de brug begin september 1944 door Duitse soldaten is opgeblazen in het kader van algemene verdedigingsmaatregelen vanwege het naderende front.

Foto: Perry Vermeulen