<geen eenduidige gegevens bekend>
Uit literatuur komt beeld naar voren dat deze brug onbeschadigd in geallieerde handen is gevallen op 25 september.