Nieuwe programmadirecteur Brabant Herinnert

4-07-2023Nieuws

Het bestuur van Stichting Crossroads Brabant ’40-’45 maakt vandaag bekend dat Caroline Belt is aangesteld als nieuwe programmadirecteur van Brabant Herinnert. Met ingang van 1 augustus volgt zij voormalig programmadirecteur Femke Klein op.

Caroline Belt heeft al ruime ervaring met, en een breed netwerk in, het Brabantse WOII-erfgoedveld door haar werkzaamheden als projectleider van Brabant Remembers 2017-2022. Ook na deze periode bleef zij betrokken bij Brabant Remembers en was zij onder meer bezig met de organisatie van De Kunst van Vrijheid en de conceptontwikkeling ‘Brug naar Vrijheid’ waarmee Brabant Herinnert toewerkt naar het herdenken en vieren van 80 jaar vrijheid in 2024 en 2025.

Belt: “De groep mensen die bewust de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt en zich deze herinnert, wordt steeds kleiner. Daarmee groeit de verantwoordelijkheid voor jongere generaties om zich actief in te zetten voor vrede en vrijheid. We moeten niet alleen de verhalen van toen blijven vertellen, maar ook – misschien nog belangrijker – de verbinding leggen met het heden. Ik kijk er naar uit om in de rol van programmadirecteur een actieve invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid en om samen met het ervaren team van Brabant Herinnert en partners toe te werken naar het herdenken en vieren van 80 jaar vrijheid.”

Caroline Belt neemt het stokje over van Femke Klein die als coördinator van het lustrumprogramma 80 jaar vrijheid bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei is gestart. In samenwerking met onder andere de provincies, het WOII-herinneringsveld, het ministerie van VWS en vfonds is Femke Klein daar verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van het landelijke lustrumprogramma.

Brabant Herinnert en Brabant Brug naar Vrijheid

Waar bij Brabant Remembers 2017-2020 het verbeelden van verhalen voorop stond, wordt met Brabant Herinnert meer de nadruk gelegd op verbinding. En daar waar deze niet letterlijk voorhanden is, worden bruggen gebouwd en verbeeld. Met het overkoepelende concept Brabant Brug naar Vrijheid herdenkt en viert Brabant Herinnert 80 jaar vrijheid. De bruggen in Brabant, die tijdens WOII hun verbindende kracht verloren hebben doordat ze werden opgeblazen of anderszins ontoegankelijk waren, worden een podium. De bruggen leggen – letterlijk of figuurlijk – de verbinding tussen generaties, mensen, verhalen en locaties.

Share This