Op weg naar 80 jaar vrijheid ’s-Hertogenbosch

18-04-2024Nieuws

Op weg naar 80 jaar vrijheid ’s-Hertogenbosch

In oktober 2024 is het precies 80 jaar geleden dat ’s-Hertogenbosch werd bevrijd. In die periode september / oktober zien we heel Brabant herdenken en vieren. ‘s-Hertogenbosch sluit aan bij een Brabantbreed programma, uitgevoerd door ‘Brabant Herinnert’, om het herdenken en vieren van de bevrijding bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Brug naar vrijheid.

De brug als verbinding

Meer overdrachtelijk willen ‘s-Hertogenbosch met juist de brug de verbinding en ontmoeting zoeken in een fase van overgang. . Het thema vrijheid is er een om altijd te koesteren. En de ontwikkelingen in de wereld, maken het de afgelopen maanden alleen maar meer expliciet. Ook in ’s-Hertogenbosch vangen ze mensen op die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. ‘s-Hertogenbosch merkt de gevolgen van oorlog elders, ook hier. Oorlog is iets van alle tijden, vrijheid gelukkig ook. Het is aan ‘s-Hertogenbosch de plicht om die vrijheid te eren, te waarderen en in stand te houden. Alle naoorlogse generaties ervaren in deze roerige tijd de kwetsbaarheid van vrijheid en de waarde en de inzet om vrijheid op onze manier te borgen. Dat is de brug die we meer en meer slaan: vanuit de helden van toen naar de held die je nu kunt zijn om in vrijheid sámen (dus met elkaar) te leven.

Op deze manier blijven vechten voor het goed en begripvol samen leven met de vrijheden die je jezelf en anderen gunt. Dat is misschien wel de boodschap die ons in 1944 met heel veel opoffering is gebracht en die ze nu met elkaar in ’s-Hertogenbosch (hebben te) onderhouden. Het herdenken en vieren van deze periode blijft – als eerbetoon aan allen die die vrijheid bevochten hebben – uitermate belangrijk. ‘s-Hertogenbosch verliest nooit uit het oog dat die vrijheid in 1944 begon. Bevochten door mannen die niet wegkeken, die de Nederlanders niet kenden, misschien nog wel nooit van Nederland hadden gehoord: ze zetten zich in voor vrijheid. Dat zie je in het eerbetoon in het programma van  ‘s-Hertogenbosch ook terug.

 

Met het overgaan van een brug (een brug markeert een grens), laat je iets achter: in dit geval het  tijdperk van de bevrijders. De laatste is in 2022 ontvallen. Dat vraagt in het perspectief van herdenken een nieuwe stap en de kans op verandering. Lokaal is ‘s-Hertogenbosch aan die stap toe. Bruggen bouwen naar een hedendaagse manier van herdenken. Daarom is ‘bevrijding’ ook meer ‘vrijheid’ aan het worden.

Beeldmerk 80 jaar vrijheid ‘s-Hertogenbosch

Speciaal voor 80 jaar Vrijheid ’s-Hertogenbosch is vanaf nu een beeldmerk beschikbaar voor iedereen die activiteiten organiseert in dit kader. Het beeldmerk verwijst naar de 53e Welsh Divisie die ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland, Vinkel heeft bevrijd en een belangrijk aandeel heeft gehad in de uiteindelijke vrijheid van Empel en Engelen. Het beeldmerk is op te vragen via kabinetszaken@s-hertogenbosch.nl

Share This