Startsein Brabant Herinnert gegeven

25-01-2023Nieuws

Millenials maken de communicatie over herinneren en herdenken van WOII en het vieren van 80 jaar vrijheid. 

Met de presentatie van het programma Brabant Herinnert is het startsein gegeven voor het vervolg op het programma Brabant Remembers (2017-2020). De start van de ontwikkeling van een Brabantbrede samenwerking om de historische context en persoonlijke verhalen rondom de Tweede Wereldoorlog te verzamelen, vanuit verschillende perspectieven te bekijken, te vertellen en te verbeelden. Nieuw gevonden of opnieuw belichtte persoonlijke, levensveranderende verhalen die de impact van de Tweede Wereldoorlog op Brabant en de Brabanders inzichtelijk maken, staan hierin centraal. Studio Herinner, bestaande uit vijf millenials, haalt deze verhalen op, waarbij de vraag “Wat betekent herinneren voor jou?” centraal staat.

Overkoepelend concept: Brabant Brug naar Vrijheid
Waar bij Brabant Remembers 2017-2020 het verbeelden van verhalen voorop stond, wordt nu meer de nadruk gelegd op verbinding. En daar waar deze niet letterlijk voorhanden is, worden bruggen gebouwd en verbeeld. Letterlijk. De bruggen in Brabant, die tijdens WOII hun verbindende kracht verloren hebben doordat ze werden opgeblazen of anderszins ontoegankelijk waren, worden een podium. De bruggen leggen -letterlijk of figuurlijk- de verbinding tussen generaties, mensen, verhalen en locaties.

Femke Klein (directeur Brabant Herinnert): “Met een steeds grotere afstand tot de Tweede Wereldoorlog en een oorlog in onze “achtertuin”, is het van groot belang om nieuwe en jongere generaties actief te betrekken, om ruimte te geven aan andere (multi)perspectieven en een inclusievere representatie als het gaat om herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid. Brabant Herinnert brengt samen met Provincie, gemeenten, de WOII-erfgoedlocaties in Brabant, BuAS en Fontys Hogescholen, Erfgoed Brabant en VisitBrabant locaties en verhalen samen, waarbij storytelling centraal staat en het publiek (de inwoners van Brabant) participeert in de vertelling.”

Het andere verhaal
Om tot deze andere verhalen te komen wordt bestaande kennis en nieuwe kennis over Brabant en de Brabanders in de Tweede Wereldoorlog samengebracht en op een innovatie manier gepresenteerd.

Arnoud-Jan Bijsterveld (Hoogleraar Cultuur in Brabant aan Tilburg University): “Niet alleen wijkt het WOII-verhaal in Brabant af van andere provincies, ook zijn er grote regionale verschillen. Daarnaast zijn er nog veel verhalen niet verteld vanuit het perspectief van nu en door mensen die eerder niet aan het woord zijn geweest”

Installatie van herinneren
Studio Herinner trekt de provincie in om op verschillende locaties het gesprek over herinneren, herdenken en vieren aan te gaan. De vraag “Wat betekent herinneren voor jou?” staat hierin centraal.

We gaan deze vraag de komende jaren onderzoeken door het erover te hebben. Op allerlei manieren, op allerhande plaatsen en met zoveel mogelijk mensen. We denken dat dat indrukwekkende momenten oplevert, dat we problemen tegenkomen en bijzondere ontmoetingen meemaken. Aan het einde van de reis van Studio Herinner vertellen al die geschiedenissen, gedachten en gesprekken een verhaal van Brabant dat herinnert. Een beetje van ieder voor zich en een beetje van ons allemaal.” Uiteindelijk komen veel van deze verhalen samen in een grote interactieve installatie, waar het publiek doorheen kan lopen en weer eigen herinneringen aan kan toevoegen. 

 

 

Studio Herinner op de kick-off van Brabant Herinnert
Share This