Veestraatbrug

Op 22 september vallen de Britten via Mierlo-Hout Helmond aan 3rd Battalion, Monmouthshire Regiment (11th Armoured Division). Na felle gevechten in Mierlo-Hout en in het westelijke gedeelte van Helmond, bereiken de Monmouthshires de brug. De Duitsers blazen deze op wanneer de britten naderen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Veestraatbrug in Helmond meerdere malen beschadigd geraakt. In 1940, tijdens de Duitse inval in Nederland, werd de brug opgeblazen door Nederlandse troepen om de opmars van de Duitse troepen te vertragen.

Later werd de brug hersteld, maar in september 1944, tijdens de bevrijding van Helmond door de geallieerden, werd de brug opnieuw beschadigd. De geallieerden vielen de stad aan en er ontstond hevige gevechten tussen de geallieerden en de Duitse bezetters. De brug werd opnieuw opgeblazen om de opmars van de geallieerde troepen te vertragen.

Na de bevrijding werd de brug wederom hersteld en in gebruik genomen als belangrijke verkeersader voor de stad. De brug is een herinnering aan de hevige strijd die heeft plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog en herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om vrede en vrijheid te koesteren.

Veestraatbrug over de Zuid Willemsvaart, opgeblazen op 10 mei 1940 bij de inval van de Duitse troepen.

Waterloop: Zuid Willemsvaart
Soort brug: Verkeersbrug
Gemeente: Helmond

Share This